ANA SAYFA KURUMSAL SEKTÖRLER PROJELER HABERLER İLETİŞİM

Site Haritası

KURUMSAL

Kalite Politikamız Yönetim Kurulu Hakkımızda Misyonumuz Vizyonumuz Uzman Kadromuz

PROJELER

HABERLER

Bizden Haberler

İLETİŞİM

Ulaşım İ.K.

dizayncs.com

SEKTÖRLER

İnşaat Gıda Tekstil

kalite politikamız

Müşteri Odaklılık

Sürekli ve tutarlı Müşteri Odaklılık, bir şirketin iş dünyasındaki başarısı için en önemli unsurdur.

Salt müşteri isteklerinin yerine getirilmesi yeterli değildir. Olası durumları öngörerek müşteri beklentilerinin üstüne çıkmak şirket için yaşamsaldır.

Bu nedenle şirket, tüm bileşenleri ile müşteri isteklerini yerine getirmeye yönelmelidir.

Müşteri Odaklılık ilkesini başarıyla özümseyip uygulayan bir şirkette:


Liderlik

Bir şirketin kurumsal hedefleri, izlediği yol ve iç dinamikleri arasındaki uyum derecesi, kurumdaki liderlik özelliği ile doğrudan ilgilidir.

Çalışanların yeteneklerinin kurumsal hedefler için kullanılacağı kurum içi ortamı yaratmak, liderlerin görevidir.

Liderlik ilkesini başarıyla özümseyip uygulayan bir şirkette:


Çalışanların Katılımı

Hangi konuda olursa olsun, bir şirketin başarısı ancak çalışanlarının başarısı kadardır.

Şirketin ilerlemesi ancak çalışanların katılımı ile mümkün olabilir.

Bu nedenle, çalışanların problem çözme yeteneklerini geliştirmek ve onları iyileşme önerisi üretme konusunda özendirmek gereklidir.

Çalışanların Katılımı ilkesini başarıyla özümseyip uygulayan bir şirkette:


Süreç Yaklaşımı

Faaliyetlerin ve ilgili kaynakların süreçler olarak gruplandırılması ve yönetilmesi, hedeflenen sonuçlara ulaşılmasını kolaylaştırır.

Süreçleri oluşturan adımlar saptanmalı, girdiler ve çıktılar belirlenmeli, işletme fonksiyonları (departmanlar, bölümler ...) ile aralarındaki ilişki ve etkileşim tanımlanmalıdır.

Süreç Yaklaşımı ilkesini başarıyla özümseyip uygulayan bir şirkette:


Yönetimde Sistem Yaklaşımı

Her şirket “karmaşık bir bütün” dür. Kurumsal hedeflere isabetli ve etkin şekilde ulaşmanın tek yolu şirketin faaliyetlerini oluşturan süreçleri tek tek tanımlamak, bunlar arasındaki ilişki ve etkileşimleri anlamak ve yönetmektir.

Yönetimde Sistem Yaklaşımı ilkesini başarıyla özümseyip uygulayan bir şirkette:


Süreksel İyileştirme (İlerleme)

“İlerlemeniz durursa, iyi olamazsınız”.

Rekabet ve kalite dinamik kavramlardır. Bu gerçek hem şirketler hem de çalışanları için geçerlidir.

Ürün ve sistemlerin süreksel iyileştirilmesinin her çalışan tarafından en önemli amaç olarak benimsenmesi, şirketin başarıya ulaşması için çok önemlidir.

Süreksel İyileştirme ilkesini başarıyla özümseyip uygulayan bir şirkette:


Gerçeklere Dayanan Karar Verme

Etkin kararlar, verilerin ve yaşanan gerçeklerin analiz edilmesi (çözümlenerek değerlendirilmesi) ile alınabilir.

Deneyim ve girişimci sezgiler, ancak verilerin sürekli olarak toplanması ve değerlendirilmesiyle doğru kararlar üretebilir.

Gerçeklere Dayanan Karar Verme ilkesini başarıyla özümseyip uygulayan bir şirkette:


Taşeron ve Tedarikçiler ile Karşılıklı Yarar Esasına Dayalı İlişkiler

Şirketler, ancak taşeron ve tedarikçileri ile uyum içinde olduklarında yüksek katma değer üretebilirler. Bu nedenle taraflar arasında şeffaf iletişim, ortak hedeflerin belirlenmesi ve ürünlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesinde ortak hareket kaçınılmaz yaklaşımlardır.

Taşeron ve Tedarikçiler ile Karşılıklı Yarar Esasına Dayalı İlişkiler ilkesini başarıyla özümseyip uygulayan bir şirkette:

Am cause I love hair bundles uk and after washing lace wigs a spray detangler and bio silk very small amounts my edges needed done wore 2 months. It is really good hair. But I think lace wigs uk would be kind of hard for microbraids. You can also use thongs for lace front wigs uk gives great curls. Depending on how well you take care of it. It should last you a long time. My last me me but I usually never reuse so I end up throwing it away. Klaiyi Hair sell all kinds of virgin human hair weave bundles, lace closure, lace frontal closure, wig with various hair texture, lace wigs uk loose wave, jerry curly.